GDPR interné smernice

Kliknutím na PDF súbor nižšie si môžete prečítať naše GDPR interné smernice.

príchod
odchod